Čištění sedaček

NEČISTÍME NA MOKRO – ČISTÍME HLOUBKOVĚ®

Čištění sedaček je prováděno ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů, norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™ v rámci firmy naší Kobercový Servis®.

Kontaktujte nás

Čištění sedaček

Čištění sedaček, tepování sedaček, čištění židlí, čištění křesel, mokré čištění sedaček, vakuové čištění sedaček, čištění kožených sedaček, impregnace kůže, čištění čalounění, impregnace sedaček, čištění koberců, hloubkové čištění koberců, pěnové čištění koberců, antibakteriální čištění koberců, suché granulátové čištění koberců, dezinfekce koberců, dezodorace koberců, protišpinivá ochrana koberců, impregnace koberců je prováděno ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů, norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™ v rámci firmy naší Kobercový Servis®.

Tepování sedaček

Tato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Čištění sedaček je prováděno za stranu našich pracovníků a techniků dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kobercových povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Kobercový Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru textilního průmyslu.

Čištění sedaček a jejich profesionální údržba je díky moderní době a nově vyráběným materiálů a technologiím čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti kobercových povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Kobercový Servis®. Na základě této skutečnosti je naše firma držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA.

Čištění sedaček a jejich profesionální údržba jde ruku v ruce s filozofií a založením firmy Kobercový Servis® od roku 2005 v České Republice. Naše praxe započala již v 90-tých letech dvacátého století v České a Slovenské republice a následně v 90-tých letech v Rakousku a Německu, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Vedoucí pracovníci firmy Kobercový Servis® a jejich – naše filozofie podnikání striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce.

Firemní know-how, členství a certifikace firmy

Posláním firmy Kobercový Servis® je zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti služeb – renovace sedaček, hloubkové čištění sedaček, revitalizace sedaček, extrakční čištění sedaček, mokré čištění sedaček, vlhké čištění sedaček, pěnové čištění sedaček, antibakteriální čištění sedaček, suché granulátové čištění sedaček, desinfekce sedaček, dezodorace sedaček, protišpinivá ochrana sedaček, impregnace sedaček včetně inspekce a posudků dřevěných povrchů v souladu s naším interním kodexem Diamond Professional™ a standardů, směrnic a norem IICRC™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™.

Videogalerie

Čištění koberců a sedaček

Kobercový Servis® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní pracovníci, kteří přicházejí do styku s dřevěnými a přírodními povrchy by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout péči a údržbu povrchů a revitalizaci povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor. Revitalizace – čištění a údržba kobercových povrchů není pouze odstranění viditelného nepořádku. Jde především o údržbu a ochranu svěřených hodnot a majetku.

Čištění koberců

Kobercový Servis® je členem asociace IFMA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu Diamond Professional™. Asociace IFMA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000). Facility servis a údržbu kobercových povrchů a podlah dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném

Čištění sedaček

Kobercový Servis® je členem asociace NWFA od roku 2010. Posláním asociace NWFA je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, čištění, renovace a revitalizace podlahových a kobercových povrchů včetně ochrany přírodních podlahových a kobercových povrchů.

Asociace NWFA slouží jako nezávislý certifikačním a školící orgán, který vytváří, stanovuje a podporuje vysoké standardy a etiku obchodní a odborně způsobilé komunikace, technické znalosti v rámci inspekce povrchů v oblasti čištění a revitalizace průmyslových a bytových povrchů. NWFA a její certifikace také zajišťuje, že pokud spotřebitelé si objednají certifikovanou a odborně způsobilou a proškolenou firmu v rámci systému NWFA, tak si mohou počítat s experty, kteří budou poskytovat přiměřenou jistotu, že práce budou dokončeny v souladu s nevyšší kvalitou poskytovaných služeb a možného požadovaného výsledku.

Čištění koberců a sedaček

Kobercový Servis® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (sedačky, kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace kobercových povrchů a textilních materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

Čištění koberců

Kobercový Servis® je výhradní certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému hloubkového čištění a renovace sedaček a podlahových textilií americké firmy ROTOVAC. Patentní renovační a čistící systémy kobercových povrchů firmy ROTOVAC a certifikované prováděcí firmy Diamond Group Services – Rotovac Powerwand, Rotovac 360, Rotovac DHX, Rotovac WideTrack, and Rotovac CFX carpet jsou unikátními a patentními systémy pro renovaci a čištění textilních podlah a radikálně posouvají současné hranice údržby a čištění sedaček a přinášejí bezkonkurenční výsledky.

Čištění sedaček

Kobercový Servis® je certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému firmy PROCHEM EUROPE, která se specializuje na výrobu čisticích prostředků a profesionálních strojů na čištění sedaček pro oblast čištění sedaček a čalounění, které řeší všechny možné oblasti čištění sedaček a vynikají vysokou kvalitou a účinností. Značka Prochem je již více než 40 let synonymem kvality ve výrobě čistících strojů a čistících prostředků. Všechny čistící prostředky jsou určeny po profesionální použití.

Čištění koberců a sedaček

Kobercový Servis® je certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému německé firmy Dr. Schutz. Rok 1955 byl rokem zrodu původně malé firmy Chema Chemie, která se postupem času proměnila v dnešní obchodní skupinu Dr. Schutz® Group. Za 60 let se mnohé změnilo. Byla postavena nová továrna na zelené louce, rozšířena výzkumná a vývojová laboratoř, postaveno nové školicí centrum Dr. Karl Schutz Schulungsakademie. Výhradním partnerem pro Českou republiku a Slovenskou republiku je společnost DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Služby firmy Kobercový Servis® a Vaše spokojenost s námi provedenými realizacemi je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti čištění sedaček, renovace sedaček, údržby sedaček a jejich impregnace a ochrany kde vyhledáváme nové kvalitní přípravky, nástroje, technologie a postupy abychom dostáli našeho závazku Vaší spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™.

Proč firma Kobercový Servis®?

1. Komplexnost revitalizace povrchů
2. Profesionální zázemí a přístup
3. Administrativní zázemí a agenda
4. Metodická prováděcí odbornost
5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy

1. Developerské projekty
2. Stát Česká Republika
3. Rakouské velvyslanectví
4. Ambasády Praha
5. Úřad vlády ČR

Firma Kobercový Servis®

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémovou údržbu sedaček, čištění sedaček, renovaci sedaček a jejich ochranu a jejich impregnaci od A do Z. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a VIP klientského komfortu.

Firma Kobercový Servis® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

  • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
  • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
  • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
  • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
  • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
  • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Kobercový Servis® a naši profesionální partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů, přípravků, strojového a technologického vybavení a významných kapacit v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a renovace, čištění a údržby sedaček.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

ADVANCE MATERIALS
DEMA DEKOR CZ
HP TRADING s.r.o.
BELLINZONI
LEGEN BRANDS USA

ANKER TECHNOLOGY
NANO PROFESIONAL
REDIMAX & HTC SYSTEM
KRÄNZLE ČR
WEHA SYSTEM

DR. SCHUTZ
FINALIT
FN NANO
3M CZECH
ROTOVAC