Desinfekce

Desinfekce sedaček, dezodorace sedaček, antibakteriální čištění sedaček, tepování sedaček, čištění židlí, čištění křesel, mokré čištění sedaček, vakuové čištění sedaček, čištění kožených sedaček, impregnace kůže, čištění čalounění, impregnace sedaček, je prováděno ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů, norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™ v rámci firmy naší Kobercový Servis®.

Desinfekce sedaček

Potřebujete zajistit kvalitní a odbornou desinfekci či antibakteriální dezodoraci sedaček ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě podlah jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například koberec je nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Dezinfekce a dezodorace sedaček zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků z sedaček a čistících zón, odstranění vosků z sedaček, odstranění silných zvířecích pachů,  renovace sedaček v kancelářích a odstranění cestiček a map, desinfekce a renovace sedaček, odstranění mastnot a nečistot z sedaček včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum sedaček na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC™PROCHEM Professional™.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné renovace a údržbu povrchů prostřednictvím  pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovace sedačky a renovace čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých podlah či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™.

Desinfekce sedaček

Inspekce sedaček a textilií

Desinfekce a čištění sedaček se může jevit tak, že nemůže být tak složité, jelikož to dělá velmi mnoho kvalifikovaných a i méně kvalifikovaných lidí a živnostníků či firem a to ať legálně nebo tzv. „podomácku“ a rozdíl je nejen v cenových hladinách těchto úkonů, ale především ve výsledku a dlouhodobé udržitelnosti vyčištěných a dezinfikovaných sedaček.

Je to jako v každém oboru, pouze ten, kdo má dostatek znalostí a zkušeností dokáže odvést kvalitní práci. Dezinfekce a čištění sedaček je náročná práce a měl by jí dělat jen skutečný odborník, protože jen tak zajistíme správný výsledek a tím i spokojeného zákazníka a nejlepší možný výsledek a jeho dlouhodobou udržitelnost.

Naši technici jsou školeni v rámci všeobecného přehledu o vhodných dezinfekcích a dezodoracích na čištěných kobercových materiálech včetně seznámení se s různými konstrukcemi podkladů sedaček a jejich komponentů, které se při jejich výrobě používají, dále o vlastnostech kobercových vláken jejich obvyklých druhů a postupech barvení.

Renovace sedaček a inspekce sedaček je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – ANSI / IICRC S800 normou a referenční příručky pro profesionální inspekce textilní podlahové krytiny z roku 2014.  Norma a certifikace ANSI / IICRC S800 zahrnuje prohlídku a inspekci textilní podlahové textilní krytiny zahrnující sedačky a koberečky. S800 definuje procedurální standardy a referenční příručku pro profesionální kontrolu textilní podlahové krytiny. Standard této normy definuje základní provozní postupy a techniky pro kontrolu / hodnotící: koberec a jeho druhy, vlastnosti a podmínky vhodné a doporučené údržba po instalaci se zaměřením na renovace a impregnaci povrchu.

Desinfekce sedaček

Dezinfekce a dezodorace sedaček má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce sedaček a textilní podlahové krytiny, je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola   je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Inspekce sedačky v rámci dezinfekce sedaček je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH vlákna sedačky a textilie, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému PROCHEM Professional™.  Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky renovace sedaček a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového renovace sedaček a textilií. Jistotou je zvolení správného čistícího roztoku, tak aby vlákno sedačky zůstalo měkké, jemné a vláčné a nebylo vystaveno zbytečně vysoké alkalitě, která vláknům neprospívá.

Desinfekce sedaček

Dezinfekce sedaček a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před renovace a po čistění.

Znalost a porozumění PH stupnice nám pomůže předejít nebezpečí při použití čistících prostředků na vodní bázi, které jsou příliš silné a mohlo by dojít k poškození vláken sedačky nebo k uvolnění barviva, popřípadě k zhnědnutí podkladu sedačky. Je velice důležité vědět, že každý stupeň od PH7 nahoru nebo dolů na stupnici znamená zvýšení síly kyselosti nebi zásaditosti desetkrát.

Desinfekce sedaček

Vstupní důležité informace

Dezinfekce sedaček pomůže zlepšit vzhled každé místnosti. Chcete-li, aby váš koberec byl čistý, je nutné pravidelně Váš koberec vysávat a to především dobře filtrovaným vysavačem. Nejen výkon vysavače, ale především průtok vzduch a systém filtrování má ten hlavní vliv na důkladnou a efektivní pravidelnou údržbu Vašich sedaček. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní vysavač je třeba koberec podrobit profesionální renovaci a impregnaci sedačky a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované renovace a impregnace sedaček.

Dezinfekce sedaček a dezodorace sedaček pomáhá redukovat kobercové zbarvení a skvrny, které mohou vyplývat z různého zavinění a příčin jako je léky, parfémy, chlornany, insekticidy, zvířecí skvrny, káva, rostlinné potraviny, hořčice a další. Vzhledem k tomu, že průměrný „život“ na sedačky je zhruba mezi 12-15 lety, tak se tam předpokládá nějaké to poškození. Nicméně, s pomocí našich certifikovaných techniků Vaše sedačky zcela oživíme a provedeme důkladnou obnovu a renovaci.

Při rozhodování a navržení nejvhodnější metody údržby sedačky či sedaček je klíčové správně identifikovat typ sedačky a způsob konstrukce vláken a kobercového podkladu.  S typem sedačky souvisí i jeho případné sražení nebo natažení či problémy se vzlínáním nečistot. Stav a typ kobercového podkladu má přímý vliv na volbu způsobu a výsledek údržby sedačky.  Vždy tedy rozlišujeme a specifikujeme zda jedná o přírodní (vlna, hedvábí, bavlna, juta) nebo syntetické sedačky (nylon, akryl, polyester, polypropylen) a zda jsou konstrukce podkladů tkané nebo netkané.

Naši technici rozlišují sedačky dle způsobu využití a to např. celoplošné lepené sedačky (tzv. metrážové), kusové sedačky, běhouny, kobercové předložky, orientální sedačky, přírodní sedačky – kozí, juta, kokos, ovce, vlněné a perské či hedvábné sedačky a také kobercové dlaždicové díly. Dalším rozlišujícím faktorem našich techniků je dělení a rozlišení sedaček dle typu výroby. Rozlišujeme sedačky na tkané (orientální – perské / vlněné), všívané či smyčkové, vpichované, plyšové, lepené sedačky. Posledním velice důležitým aspektem vstupní inspekce je stanovit typ vlákna. V rámci interní normy rozlišujeme a dělíme vlákna na přírodní vlákna živočišného původu – vlna, srst skotu či vlákna rostlinná – juta, bavlna, konopí, sisal, kokos, len.

Dezinfekce sedaček a vhodný technologický postup je stanoven dle typu sedačky (viz. výše) a  také především dle stavu znečištění sedačky či sedaček.

Desinfekce sedaček

Dezinfekce sedaček a objednávka

Objednávka dezinfekce sedaček  a dezodorace sedaček předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné renovace sedaček objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky dezinfekce sedaček a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha sedačky a rozsah renovace
 3. Materiál a typ sedačky
 4. Doplňkové služby – impregnace, oživení
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Dezinfekce sedaček a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení dezinfekce sedaček  vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Desinfekce sedačekAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka dezinfekce sedaček vždy zahrnuje základní ekologické čistící přípravky s  použitím vlastní čistící techniky. Cena může být upravena, jelikož se na koberci může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek.  Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Desinfekce sedaček

Dezinfekce sedaček a technické informace

Dezinfekce sedaček a příprava sedačky před čištěním je z hlediska profesionálního čištění a dezodorace velmi důležitá. Důkladné vyklepání a vysátí sedačky je 100% základ úspěšné renovace a čištění sedaček. Je to všeobecně známé, že mnoho prováděcích firem toto nedělá, avšak pro profesionální́  renovaci a čištění koberců je tento úkon velmi důležitý a nezbytný́. Dokonalým vysátím a vyklepáním sedaček (nejlépe profesionálním vysavačem s klepací́ hlavicí) odstraníme z sedačky volné́ nečistoty, jako je písek, prach atd. Koberec se provzdušní́, jeho vlas se uvolní, a chemie tak má́ přímý přístup k vláknu sedačky.

Nemusíte být alergik ani astmatik, aby jste pochopil a pochopila, jaké přednosti má technologie separačního vodního vysávání. HYLA®  je metoda vodního separačního vysávání , což z přístroje HYLA dělá víc než vysavač neb s HYLOU je dýchání zážitek. Hlavním nosným motivem vývoje a používání této technologie stál v roce 1990 problém s alergií a astmatem. Jak rychle, jednoduše a bez velkých nákladů odstranit prach, který vadí v podstatě každému. HYLA® je v současné době jediný přístroj, který bez filtrů a HEPA filtrů dokáže zachytit prakticky všechny alergeny, prach a dráždivé látky a to dlouhodobě. Pro alergiky a astmatiky tedy vytváří optimální prostředí.

Desinfekce sedaček

HYLA® GTS ve zkratce znamená  “Gejzírová Separátorová Technologie”.  HYLA® je celosvětově patentovaná technologie samočistícího separátoru. Vzduch s prachem při průchodu vodou zdvihá gejzír vody až k separátoru, Všechen prach, který pak separátor odrazí, je ihned zachycený a spláchnutý vodou. Proto HYLA® nepotřebuje žádný HEPA filtr na výstupu.

Desinfekce sedačekHloubkové odprášení sedaček metodou HYLA® GST  prostřednictvím rotačního separátoru, využívá toto technické řešení k důkladnému odstraňování drobných a pevných částeček z nasávaného vzduchu. Pracuje na principu rotující mřížky, která při obvodové rychlosti přes 300 km za hodinu zaručuje vynikající filtraci vzduchu a ve spojení se systémem s vodní náplní naprosto dokonale a efektivně nahrazuje funkci filtrů a sáčků. Při uvedených otáčkách se rotující separátor chová jako neprostupná bariéra. Částice, které na první kontakt s vodní náplní nejsou ještě dostatečně smáčeny a zadrženy a pokračují k separátoru, jsou jím opakovaně strhávány do vodní tříště v prostoru mezi separátorem a vodní hladinou. Zde těžknou absorbovanou vlhkostí a postupně ukončují svoji cestu ve vodní náplni. Odtud se pak jednoduše vylijí.

Hloubkové rotační čištění sedaček metodou HYLA® GST uvolňuje z sedačky  mnoho prachu a nečistot. Právě princip rotačního separátoru je oním „kouzlem“, způsobujícím zásadní rozdíl oproti klasickým vodním vysavačům, v jejichž nádrži je množství prachových částic pouze zvlhčeno a pokračuje dále ven z vysavače, nebo je zachycováno v systému následných pevných filtrů. Pevné filtry jsou tak zanášeny mokrými nečistotami, což znamená okamžitou ztrátu výkonu vysavače a především: není-li takovýto zanesený filtr ihned důkladně vyčištěn a dezinfikován, stává se líhní plísní a bakterií, které jsou pak vyfukovány do ovzduší.

Čištění sedaček hloubkovým klepáním metodou HYLA® GST je určeno především k odprášení a přípravě sedačky na mokré, vakuové či suché čištění. Takové to čištění není určeno k odstraňování skvrn z sedačky, ale především k důkladnému hloubkovému vysátí, kdy efektivně zbavuje sedačky nečistot nanášených např. zvenku.

Desinfekce sedaček

Dezinfekce sedaček a mechanické čištění

Dezinfekce sedaček a čištění sedaček je prováděna certifikovanými metodami a profi kartáčovacími, horkovodními a parními systémy MULTI CLEAN 350 | PROCHEM STEAM PRO Hot Box a ROTOVAC včetně antibakteriální renovace sedaček, horkovodní renovace sedaček, parní renovace sedaček, renovace sedaček horkou vodou, renovace sedaček párou, pěnové antibakteriální renovace sedaček, renovace sedaček, rotační kartáčování a renovace vlákna sedačky. Na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRCPROCHEM Professional™.

Dezinfekce sedaček prostřednictvím mechanického uvolnění nečistot – mnohonásobně zlepší výsledek renovace kobrece z hlediska uvolnění nečistot v koberci, kterého docílíme pomocí mechanické činnosti speciálních rotačních kartáčů systémem ROTOVAC™. Využíváme rotační  kartáče a jejich mechanické činnosti pomocí této speciální rotační kobercové hlavice zvyšujeme účinnost čištění a to několika násobně v porovnání s klasickou extrakční metodou ploché extrakční hubice.

Desinfekce sedaček

Dezinfekce sedaček patentním systémem ROTOVAC je unikátní nejúčinnější technologie z hlediska účinnosti hloubkové strojové dezinfekce sedaček, kterou v rámci České  a Slovenské republiky prostřednictví certifikovaného zastoupení nabízí naše exklusivní prováděcí firma.  Nejúčinnějších výsledků z hlediska dosaženého výsledku renovace dosahujeme díky patentní strojové kombinaci – dvou proti sobě se točících a vibrujících hlav s rotačními kartáči různých tvrdostí dle typu sedačky, regulovatelnému přítlaku stroje, regulovatelným otáčkám hlavice, nejvyššímu průtoku vody 15bar (4-bar má vodovodní řád), vakuovému odsávání vody, regulovatelné teplotě až 70 stupňů celsia a rotační 360 stupňové čistící hlavě.

Dezinfekce sedaček patentním systémem ROTOVACpřináší a umožňuje provedené renovace sedaček nazývat slovem renovace sedaček. Díky jedinečné účinnosti tohoto systému dochází k narovnání vlákna v celé jeho délce, odstranění zašlapaných nečistot a nejvyšší možné redukci tzv. cestiček a vyšlapaných míst, přechodů v kobercích a lokálních hlubinných nečistot. Toto tvrzení je naše firma připravena prostřednictvím vzorového renovace či předložení našich platných referenčních realizací prokázat a doložit či výsledky můžete shlédnout v rámci naší fotogalerie.

Desinfekce sedaček a chemické čištění

Působení aktivních složek čisticího prostředku – zde jde hlavně o čas, který poskytujeme čisticímu prostředku na uvolnění nečistot. Pro profesionální čištění je nezbytné plně využít potenciál používaného čisticího prostředku. Je důležité si uvědomit, jaký prostor vlastně běžně necháváme na působení čisticího prostředku při používání klasického extrakčního postupu, je to časový úsek mezi postřikem a odsátím, což je jen krátká chvilka. Pokud tedy chceme čistit profesionálně, je nutné provést předstřik sedačky čisticím roztokem, který má dostatečnou koncentraci a má i dostatečný čas pro uvolnění všech nečistot.

Desinfekce sedaček

Dezodorace sedaček a důkladné profesionální čištění textilního vlákna je v rámci metod naší firmy úzce spjato s profi značnou PROCHEM Professional™.  PROCHEM Professional™ je již více než 40 let synonymem kvality ve výrobě čistících strojů a profesionální certifikované čistící chemie na sedačky a textilní vlákna. Zejména proslulý je PROCHEM Professional™ v oblasti přenosných profesionálních extrakčních strojích pro čištění sedaček a čalounění. K dispozici je komplexní řada zařízení pro čištění sedaček a tkanin,  od kompaktního extraktoru pro čištění skvrn a čalounění až po nejvýkonnější extrakční systém vybavený duálním sacím systémem s možností připojení ohřevu vody.

Dezinfekce sedaček a druhy skvrn na textilích

V ideálním případě by bylo nejjednodušší nalézt zázračný produkt, který by dokázal vyčistit všechny typy skvrn, ale to bohužel není možné. Ve skutečnosti je často potřeba pro úspěšné odstranění skvrny použít i několik produktů a to ve správném pořadí. Skvrny mohou být vytvořeny nečistotami založenými na vodní bázi s olejovými zbytky, popřípadě ještě i s částicemi barviv (třeba salátová zálivka) nebo skvrny od kávy, kde je třeba si uvědomit, že káva mohla být s mlékem a cukrem. Takže je zde kombinace čištění biologických zbytků a tanin skvrn po samotné kávě.

Celkově se dá říci, že úspěšné odstranění skvrn závisí na odborných znalostech. Jde o to jak dokážete analyzovat původ skvrny a identifikovat vlákno sedačky a jeho konstrukci na čemž záleží volba správného produktu a metody čištění. Bez těchto znalostí jste nuceni použít metodu pokus – omyl, což může přinést nepříjemné výsledky v podobě vytvoření nevyčistitelného fleku. Například světlá vlněná kobercová vlákna se mnohem snadněji obarví od barviv z potravin a nápojů než vlákna syntetická, ale na druhé straně bude velmi obtížné odstranit mastné znečištění (například od rozlitého oleje) na koberci se syntetickým vláknem, protože tato vlákna olej snadno absorbují.

Dalším krokem pro úspěšné odstranění skvrny, je zjistit její povahu, jedná se o to, zda je skvrna rozpustná ve vodě nebo v rozpouštědle. Čistící prostředek na bázi rozpouštědla neodstraní skvrny na vodní bázi, jako je například znečištění od nápojů, zatímco odstraňovač skvrn založený na vodní bázi nebude mít žádný nebo popřípadě velmi malý účinek na mastných a olejových skvrnách. Chceme-li otestovat povahu skvrny, použijeme složený polštářek z bílého hedvábného papíru a přitlačíme ho na skvrnu: olejová skvrna s největší pravděpodobností zanechá na papírku mastnou stopu na rozdíl od skvrn založených na vodní bázi a skvrny od barviv, které nezanechají žádnou stopu.

Desinfekce sedaček

V případě pochyb se vždy snažíme použít jako první raději odstraňovač skvrn na bázi rozpouštědla než odstraňovač skvrn na vodní bázi, jakmile je skvrna mokrá, rozpouštědla již nebudou tak dobře fungovat. Také zjistíte, že může být užitečné testování pH skvrny pomocí lakmusového papírku nebo pH metru. Je-li skvrna kyselá, je třeba použít na čištění alkalický produkt a naopak.

Dezinfekce sedaček na rozdíl od dezodorace, kdy jen parfémujeme vyčištěný materiál, aby příjemně voněl, je již poněkud složitější, protože již musíme řešit potíže, které mají svůj původ. Je to například zápach po zvířátkách, zbytcích potravin, moči a zápachy z dalších organických zdrojů, ale v neposlední řadě také často řešíme i sedačky, které zapáchají po neodborném vyčištění.

Všechny tyto případy mají jednoho společného činitele, kterým jsou bakterie živící se na vzniklých, pro ně velmi přívětivých podmínkách a jejich přemnožení je původem zápachu, který materiál vydává. Pro odstranění takto vzniklého zápachu je třeba přejít k jeho řízenému odstranění, protože pouhá dezodorace v těchto případech nepomáhá.

Řešením tohoto problému je aplikace profesionálního biologického prostředku Fibrefresh, který vyvinula firma Prochem. Je to dvojčinný enzymatický prostředek, který rychle odstraní zápach a má dlouhodobý přírodní biologický účinek, což znamená, že enzymy ničí přímo bakterie, které zápach vytváří. Fibrefresh je možné aplikovat přímo na koberec nebo čalounění ,popřípadě také před samotným čištěním a nebo jako závěrečný postřik po čištění. Rychle působící receptura pohlcující zápach s dlouhodobým přírodním biologickým enzymatickým účinkem.

Desinfekce sedaček

Odstranění zápachu a znečištění močí je jedním z hlavních úkolů důležitých pro odstranění znečištění močí, je identifikace typu sedačky. V komerčním prostředí se obvykle používají sedačky s nepropustnou základnou (pryžový nebo vinylový podklad sedačky) a to znamená, že kapalina, která vnikla do sedačky je „držena“ na úrovni podkladu, který jí brání k dalšímu pronikání. V tomto případě jsou při rychlém zásahu a odstranění tekutiny částečně eliminovány potíže s následným zápachem.

Sedačky v běžném domácím prostředí jsou obvykle bez tohoto podkladu, takže moči nic nebrání v prosáknutí skrz koberec až na podlahu nebo do případné podložky sedačky, což znamená, že povrchové čištění sedačky nebude stačit, protože může být znečištěna také podlaha nebo podložka pod sedačkym. Z tohoto důvodu je vždy třeba brát v úvahu potencionální možnost znečištění podlahy a zkontrolovat její stav pod sedačkym. Často má lepší výsledek metoda čištění „odspoda“ kdy je třeba vyčištění podlahy popřípadě podložky (nebo její výměna) než jen metoda čištění „shora“ , kdy čistíme pouze samotný koberec.

Účinné odstranění moči a zápachu nám zajistí prostředek Prochem B153 Urine Neutraliser. Prochem ‚B153 Urine Neutralizer neutralizuje zápach po moči a zároveň čištěný povrch dezodorizuje. Tento prostředek je speciálně navržen tak, aby se vypořádal s kontaminací močí tím, že neutralizuje čpavek a močové krystaly, které zápach způsobují a také brání poškození barvy vláken sedačky, což může způsobit chemická metamorfóza moči na čpavek.

Prochem B153 Urine Neutraliser – může být mimo sedaček a tkanin použit v různorodých prostředích a to i na tvrdé podlahy a například i na pisoáry.  Aplikace se provádí postřikem, který se nechá působit (to je ten čas, kdy odvádí svou práci) následně se roztok extrakčně vypláchne, popřípadě odsaje houbou nebo hadrem.