Čištění čalounění

Čištění čalounění, tepování čalounění, čištění židlí, čištění křesel, mokré čištění čalounění, vakuové čištění čalounění, čištění kožených čalounění, impregnace kůže, čištění čalounění, impregnace čalounění, čištění koberců, hloubkové čištění koberců, pěnové čištění koberců, antibakteriální čištění koberců, suché granulátové čištění koberců, dezinfekce koberců, dezodorace koberců, protišpinivá ochrana koberců, impregnace koberců je prováděno ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů, norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™ v rámci firmy naší Kobercový Servis®.

Čištění čalounění

Čištění čalounění, čištění čalounění je prováděno certifikovanými metodami a profi vakuovými a horkovodními systémy PROCHEM STEAM PRO, VAX a to formou antibakteriálního čištění čalounění a čalounění, horkovodního čištění čalounění a čalounění, pěnového antibakteriálního čištění čalounění a čalounění včetně impregnace textilie a balzamování kůže na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRCPROCHEM Professional™Dr. Schutz™.

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě povrchů jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čalouněný nábytek je nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Čištění čalounění zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků ze čalounění a čalounění, odstranění silných zvířecích znečištění a pachů,  čištění čalounění a čalounění v kancelářích a odstranění map, desinfekce a čištění čalounění a čalounění, odstranění mastnot a nečistot z čalounění a čalounění včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum čištění čalounění a čalounění na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRCPROCHEM Professional™.

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, čalounění a čalounění, tvrdých a elastických podlahovin, kamenných a dřevěných povrchů.

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat  spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované  interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového čištění povrchů.

Čištění čalounění

Čištění čalounění a objednávka

Objednávka čištění čalounění předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné čištění čalounění a čalounění objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky čištění čalounění a čalounění a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Čištění čalouněníAdresa a lokalita místa
 2. Plocha sedačky a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ sedačky
 4. Stáří sedačky a forma údržby
 5. Doplňkové služby – klepání, impregnace
 6. Čas a preferovaný termín realizace

Čištění čalounění a cenová nabídka

Cenová nabídka na provedení čištění čalounění a čalounění  vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Čištění čalouněníAdresa a lokalita místa
 2. Metodický koncept
 3. Odhad času + doba schnutí
 4. Cena Kč per sedací místo
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka čištění čalounění a čalounění vždy zahrnuje základní ekologické čistící přípravky s  použitím vlastní čistící techniky. Cena může být upravena, jelikož se na sedačce může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek.  Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Čištění čalounění

Čištění čalounění a technické informace

Naše firma používá několik metod čištění čalounění a čalounění či kožených čalounění a to vždy dle typu materiálu a rozsahu znečištění:

 • mokré extrakční čištění
 • pěnové antibakteriální čištění
 • vakuové hloubkové čištění
 • horkovodní parní čištění
 • nanotechnologické čištění
 • dezinfekční a dezodorační čištění
 • strojové čištění a ruční čištění čalounění

Čištění čalounění a hloubkové odprášení

Hlavní úvodním krokem před zahájením hloubkového čištění čalounění a čalounění ať metodou suchého přírodního granulátu či suché pěny nebo horké vody či páry je nutnost hloubkového odprášení vlákna sedačky ideálně rotačním vodním separačním nebo sáčkovým strojem. Z tohoto důvodu našim klientům tento krok zajišťujeme použitím vysoce moderní technologie suchého vyklepání sedačky vodním separačním vysavačem HYLA či SEBO. Veškeré nečistoty zůstanou zachyceny ve vodní nádrži či HEPA zásobníku a žádný prach se nedostává zpět do místnosti. Elektrický klepač je opravdu výkonný a výsledek je ve většině případů již na první pohled viditelný.

Čištění čalouněníNemusíte být alergik ani astmatik, aby jste pochopil a pochopila, jaké přednosti má technologie separačního vodního vysávání. HYLA™  je metoda vodního separačního vysávání , což z přístroje HYLA dělá víc než vysavač neb s HYLOU je dýchání zážitek. Hlavním nosným motivem vývoje a používání této technologie stál v roce 1990 problém s alergií a astmatem. Jak rychle, jednoduše a bez velkých nákladů odstranit prach, který vadí v podstatě každému. HYLA™ je v současné době jediný přístroj, který bez filtrů a HEPA filtrů dokáže zachytit prakticky všechny alergeny, prach a dráždivé látky a to dlouhodobě. Pro alergiky a astmatiky tedy vytváří optimální prostředí.

HYLA™ GST  ve zkratce znamená  “Gejzírová Separátorová Technologie”.  HYLA je celosvětově patentovaná technologie samočistícího separátoru. Vzduch s prachem při průchodu vodou zdvihá gejzír vody až k separátoru, Všechen prach, který pak separátor odrazí, je ihned zachycený a spláchnutý vodou. Proto HYLA nepotřebuje žádný HEPA filtr na výstupu.

Hloubkové odprášení čalounění a čalounění systémem HYLA™ GST  prostřednictvím rotačního separátoru, využívá toto technické řešení k důkladnému odstraňování drobných a pevných částeček z nasávaného vzduchu. Pracuje na principu rotující mřížky, která při obvodové rychlosti přes 300 km za hodinu zaručuje vynikající filtraci vzduchu a ve spojení se systémem s vodní náplní naprosto dokonale a efektivně nahrazuje funkci filtrů a sáčků. Při uvedených otáčkách se rotující separátor chová jako neprostupná bariéra. Částice, které na první kontakt s vodní náplní nejsou ještě dostatečně smáčeny a zadrženy a pokračují k separátoru, jsou jím opakovaně strhávány do vodní tříště v prostoru mezi separátorem a vodní hladinou. Zde těžknou absorbovanou vlhkostí a postupně ukončují svoji cestu ve vodní náplni. Odtud se pak jednoduše vylijí.

Čištění čalouněníHloubkové rotační čištění čalounění a čalounění metodou HYLA™ GST uvolňuje z sedačky  mnoho prachu a nečistot. Právě princip rotačního separátoru je oním „kouzlem“, způsobujícím zásadní rozdíl oproti klasickým vodním vysavačům, v jejichž nádrži je množství prachových částic pouze zvlhčeno a pokračuje dále ven z vysavače, nebo je zachycováno v systému následných pevných filtrů. Pevné filtry jsou tak zanášeny mokrými nečistotami, což znamená okamžitou ztrátu výkonu vysavače a především: není-li takovýto zanesený filtr ihned důkladně vyčištěn a dezinfikován, stává se líhní plísní a bakterií, které jsou pak vyfukovány do ovzduší.

Čištění čalounění a čalounění hloubkovým klepáním metodou HYLA™ GST je určeno především k odprášení a přípravě sedačky na mokré, vakuové či suché čištění. Takové to čištění není určeno k odstraňování skvrn z sedačky, ale především k důkladnému hloubkovému vysátí, kdy efektivně zbavuje sedačky nečistot nanášených např. zvenku.

Čištění čalounění

Společnost PROCHEMDr. Schutz vždy dbaly o to, aby jejich čistící prostředky byly šetrné k životnímu prostředí. Všechny její produkty lze bezpečně používat, pokud jsou používány správně a zodpovědně. Povrchově aktivní látky používané ve všech výrobcích, jsou snadno biologicky rozložitelné a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Díky stále rostoucí poptávce po čisticích přípravcích s vysokou účinností, ale i šetrností k životnímu prostředí se společnosti PROCHEM a Dr. Schutz rozhodly uspokojit tuto poptávku a vyvinuly a uvedly na trh produkty, které jsou při zachování nejvyšší možné úrovně kvality a čisticího výkonu  navrženy tak, aby byly maximálně šetrné k životnímu prostředí.

Přírodní čistící prostředky pro vlněné a přírodní a umělé textilní čalouněné a kožené materiály  mají za cíl „zvýšit laťku“ v nabídce ekologicky šetrných čisticích prostředků, které jsou dalším krokem ve vývoji produktů při využití dostupných materiálů, nových možností a technologií, které jsou nejen bezpečnější, ale také efektivnější a které mají stejnou nebo ještě vyšší účinnost než ekvivalentní profesionální produkty, a to bez poškozování životního prostředí.

Tyto „přírodní“ produkty byly vyvinuty na základě zvyšujícího se povědomí spotřebitelů o otázkách životního prostředí, což následně vede k růstu poptávky po „zelenějších“ výrobcích a službách. Mnoho z firem již zahrnuje jako součást svých výběrových řízení také environmentální dotazníky a i u zákazníků z oblasti domácností je patrné zvyšující se povědomí o  šetrnosti k životnímu prostředí a někteří již žádají, aby jejich prostory byly čištěny pouze nejbezpečnějšími a etickými produkty. Přínos použití těchto prostředků spočívá v maximální vstřícnosti použitých látek pro přírodu a jejich 100% biologická odbouratelnost.

Čištění čalounění

Čištění čalounění přednosti přírodních prostředků

 • obsahují pouze složky, které jsou bezpečné pro životní prostředí
 • jsou bez umělých barviv a dezodorantů
 • neobsahují syntetické EDTA a NTA.
 • jsou bezfosfátové
 • biologicky rozložitelné a ekologicky bezpečné
 • složení je z moderních ECO povrchově aktivních látek
 • mají přírodní vůní citronové trávy, eukalyptu a teatree.

Sortiment přírodních čistících prostředků zahrnuje níže oblasti profesionální renovace , čištění, oživení a impregnace textilních čalounění a čalounění včetně kožených čalounění jako jsou např. Suchá pěna, Pre-spray GOLD, Natural Carpet Cleaner a Natural Carpet Prespray či Fresh UP 2v1 pro předčištění silně znečištěných ploch. Přírodní speciální čističe pro odstranění skvrn – Natural Carpet Spotter či Fresh UP 2v1.

Přírodní čistící přípravky na textilní sedačky a kožené sedačky jsou biologicky rozložitelné, bezfosfátové koncentrace s ekologickými povrchově aktivními látkami jemného PH 7.5 šetrného ke všem typům textilních a kožených materiálů. Obsahují moderní polymerovou technologii – tzv. zapouzdření nečistot mikroenkapsulaci. Produkty jsou označeny certifikací WOOLSAFE pro údržbu vlněných textilií. Tyto ECO prostředky lze díky moderním technologiím považovat za zcela plnohodnotné vysoce efektivní a účinné čistící a údržbové prostředky pro textilní a kožené povrchy.

Čištění čalounění

Impregnace čalounění

Impregnace čalounění prodlužuje životnost potahové textilie či kůže a chrání je před opotřebením, zvyšuje jejich odolnost proti nečistotám na vodní nebo olejové bázi a usnadňuje následné čištění. Impregnace  je potřená jako ochrana látky nebo kůže před silným znečištěním nebo skvrnami. Je to celá škála možností od domácností s malými dětmi nebo zvířecími miláčky přes sedadla v kinech nebo autobusech až po hotely a restaurace.

Impregnace čalounění a ochrana kůže je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěné vlákno je ochráněno vrstvou molekul, které obalí jádro vlákna a zamezí tak pronikání nečistot do vlákna sedačky a mnohem snadnější čištění a údržbu sedačky, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu sedačky.

Impregnace čalounění s protišpinivou ochranou

Impregnace čalounění s protišpinivou dlouhodobou ochranou textilií obalí vlákno neviditelným ochranným filmem. Nečistota se nezachytí na vlákně a může být účinně vysáta. Výsledkem je čistý, barevně jasný, nezašedlý povrch textilie. Impregnace s protišpinivou ochranou zn. Baygard stabilizuje vlákno a podpoří jeho přirozenou regeneraci. Deformacím a zplstnatění vlákna na sedačkách bude tímto zamezeno.

Čištění čalounění

Impregnace čalounění s vodoodpudivou ochranou

Impregnace čalounění systémem Fluoroseal Plus je kvalitní profesionální ochranný systém a prostředek, který obsahuje Dupont fluoropolymer (Dupont je americký výrobce polymerů pod označením Teflon) a speciální aditivum bránící vzniku skvrn, které společně zabraňují znečištění a vzniku skvrn. Fluoroseal Plus se hodí k použití na většině textilií a nese označení WoolSafe pro oprávnění k údržbě pro vlněné textilie.

Impregnace čalounění účinně odolává vodě i oleji a jako ochranný prostředek, poskytuje odolnou impregnaci proti znečištění a skvrnám na vodní bázi a také ulehčuje následné čištění. Je určen pro syntetické tkaniny včetně nylonu, polyesteru, akrylu a jejich směsí s přírodními celulózovými vlákny, která jsou čistitelná mokrou cestou či na přírodní vlněné materiály.